Bliźnięta


Spodziewasz się bliźniąt?

panorama test ciąża bliźniacza jednojajowa lub ciąża dwujajowa

Jedyne nieinwazyjne badanie prenatalne, które może powiedzieć, czy twoje bliźnięta są monozygotyczne czy dwuzygotyczne


Dwie dziewczynki


test panorama ciąża bliźniacza dwie dziewczynki

Dziewczynka, chłopiec


test panorama ciąża bliźniacza dzieci

Dwóch chłopców


test panorama ciąża bliźniacza chłopcy

Panorama jako jedyne badanie na świecie może zapewnić:

informacje o zygotyczności ( bliźnięta jednojajowe, lub dwujajowe)


określenie płci każdego z bliźniąt


frakcję płodową dla każdego z bliźniąt dwujajowych


ryzyko monosomii X dla bliźniąt jednojajowych


zespół Downa Trisomia 21


zespół Edwardsa Trisomia 18


zespół Patau Trisomia 13


Trisomie chromosomów płciowych *


zespół DiGeorge’a – zespół delecji 22q11.2 (opcjonalnie)*


* bliźnięta jednojajowe

informacje o zygotyczności ( bliźnięta jednojajowe, lub dwujajowe)

określenie płci każdego z bliźniąt

frakcję płodową dla każdego z bliźniąt dwujajowych

ryzyko monosomii X dla bliźniąt jednojajowych

zespół Downa Trisomia 21

zespół Edwardsa Trisomia 18

zespół Patau Trisomia 13

Trisomie chromosomów płciowych *

zespół DiGeorge’a – zespół delecji 22q11.2 (opcjonalnie)*

* bliźnięta jednojajowePanorama jest jedynym prenatalnym badaniem krwi, które pozwala stwierdzić, czy twoje bliźniaki są identyczne czy dwujajowe.

Pomaga zidentyfikować ryzyko wystąpienia większej ilości wad genetycznych niż jakikolwiek inny nieinwazyjny test prenatalny NIPT dla bliźniąt


Panorama jest jedynym prenatalnym badaniem krwi, które pozwala stwierdzić, czy twoje bliźniaki są identyczne czy dwujajowe.

Pomaga zidentyfikować ryzyko wystąpienia większej ilości wad genetycznych niż jakikolwiek inny nieinwazyjny test prenatalny dla bliźniąt


PANORAMA POMAGA LEKARZOM SKUTECZNIE PROWADZIĆ CIĄŻE BLIŹNIACZE2–7


Mimo, że kosmówkowość można określić na wczesnych etapach ciąży, badania wskazują, że nawet 19% ciąż jednokosmówkowych jest nieprawidłowo klasyfikowanych jako ciąże dwukosmówkowe.4

Panorama pozwala lekarzom uzupełniać wnioski, płynące z badania USG dokładnym testem określającym zygotyczność.

Stwierdzenie monozygotycznej ciąży na podstawie testu Panorama pozwala na przeprowadzenie wcześniejszego, celowanego badania USG pod kątem kosmówkowatości oraz powiązanych powikłań.

Świadomość, że ciąża bliźniacza jest dwukosmówkowa zmniejsza obawy o TTTS.

PANORAMA POMAGA LEKARZOM SKUTECZNIE PROWADZIĆ CIĄŻE BLIŹNIACZE2–7


Mimo, że kosmówkowość można określić na wczesnych etapach ciąży, badania wskazują, że nawet 19% ciąż jednokosmówkowych jest nieprawidłowo klasyfikowanych jako ciąże dwukosmówkowe.4

Panorama pozwala lekarzom uzupełniać wnioski, płynące z badania USG dokładnym testem określającym zygotyczność.

Stwierdzenie monozygotycznej ciąży na podstawie testu Panorama pozwala na przeprowadzenie wcześniejszego, celowanego badania USG pod kątem kosmówkowatości oraz powiązanych powikłań.

Świadomość, że ciąża bliźniacza jest dwukosmówkowa zmniejsza obawy o TTTS.


ciąża bliźniacza test panorama nipt

Bibliografia
2. Society for Maternal-Fetal Medicine, Clinical guideline: Twin-twin transfusion syndrome, Jan 2013.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists and Society for Maternal-Fetal Medicine, practice bulletin #169, Oct 2016.
4. Blumenfeld et al. J Ultrasound Med. 2014 Dec;33(12):2187-92.
5. Oldenburg et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012 Jan;39(1); 39: 69–74.
6. Chasen, Chervenak (2017). Twin pregnancy: Prenatal issues. In T. Post (Ed.), UpToDate. Waltham, Mass.: UpToDate. Pobrane z www.uptodate.com
7. Cunningham et al. Williams Obstetrics. 24th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
8. Boyle et al. BJOG. 2014 Feb; 121(7):809-20. doi: 10.1111/1471-0528.12574.
9. Sparks et al. Obstet Gynecol. 2016 Nov;128(5):1127-33.
10. Rodis et al. Obstet Gynecol. 1990 Dec;76(6):1037-41.
11. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/trisomy-18.