LekarzPanorama NIPT – million pacjentek w badaniu klinicznymPanorama przedstawia użyteczność pomiaru poszczególnych frakcji płodu w ciążach bliźniaczych


Unikalna technologia SNP to więcej możliwości


Panorama jest jedynym dostępnym na rynku NIPT, który konkretnie analizuje polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) w celu odróżnienia DNA matki od DNA płodu (łożyska). Panorama obejmuje 13 392 SNP obejmujące chromosomy 21, 18, 13, X i Y; w celu ustalenia anomalii chromosomalnych i płci płodu*.


Zdolność do rozróżniania DNA matki i płodu (łożyska) pozwala również Panoramie na wykrycie obecności zanikającego bliźniaka i zminimalizowanie fałszywych wyników pozytywnych z powodu nieprawidłowości chromosomalnych matczynych. Panorama jako jedyny test potrafi identyfikować takie wady jak: triploidia, zaśniad groniasty czy ciąża trzonowa.


* Dodatkowe zestawy SNP są przeznaczone do identyfikacji mikrodelecji


Niezrównana dokładność

Niezrównana dokładnośćpanorama test prenatalny zespół Downa, trisomia 18, trisomia 13 porównanie z innymi testami prenatalnymi


Panorama w ciążch bliźniaczych

Panorama w ciążach bliźniaczych


Tylko Panorama określa zygotyczność, poszczególne frakcje płodu dla każdego z bliźniąt dwuzygotycznych oraz określa płeć płodu dla każdego każdego z bliźniąt.16


panorama test prenatalny porównanie z innymi testami

panorama test prenatalny zygotyczność i frakcja płodu

Panorama pozwala lekarzom potwierdzić zygotyczność rozpoznaną w badaniach ultrasonograficznych.


Kosmówkowość jest najsilniejszym czynnikiem predykcyjnym powikłań ciąży u bliźniąt.37 Badania wykazały, że do 19% ciąż monochromatycznych jest nieprawidłowo klasyfikowanych podczas USG jako dichorionowe.38

Kosmówkowość jest najsilniejszym czynnikiem predykcyjnym powikłań ciąży u bliźniąt.37 Badania wykazały, że do 19% ciąż monochromatycznych jest nieprawidłowo klasyfikowanych podczas USG jako dichorionowe.38


panorama test prenatalny monozygotyczność ciąża bliźniacza jednojajowa

Monozygotyczne


 • Jeśli jest jednokosmówkowa ciąża występjue wyższe ryzyko zespołu transfuzji typu twin-twin zespół (TTTS), wad wrodzonych itp.,
 • Jeśli jest jednokosmówkowy
 • należy przeprowadzić wczesne badania ultrasonograficznego celu potwierdzenia kosmówki
 • należy opracować dostosowany plan opieki dla kobiety w takiej ciąży
panorama test prenatalny dizygotyczność ciąża bliźniacza dwujajowa

Dizygotyczne


 • wszystkie ciąże dizygotyczne są dwukosmówkowe
 • niskie ryzyko TTTS
 • można kontynuować standardową opiekę nad ciążą

Pomiar i raportowanie frakcji płodu u bliźniąt jest ważne dla wiarygodnych wyników NIPT. Frakcja płodu jest średnio o 30% wyższa w ciążach bliźniaczych, ale frakcja płodu na bliźniaka jest niższa w porównaniu z ciążami pojedynczymi.Tylko Panorama rozróżnia DNA matki i płodu (łożysko)

Tylko Panorama rozróżnia DNA matki i płodu (łożysko)


test prenatalny panorama metoda SNP
panorama test prenatalny metoda SNP odróżniająca DNA matki od dna płoduPanorama zmniejsza zarówno współczynniki wyników fałszywie ujemnych (FNR), jak i fałszywie dodatnich (FOR) w porównaniu do innych NIPT


nych (Fpanorama test prenatalny zmniejsza zarówno współczynniki wyników fałszywie ujemNR), jak i fałszywie dodatnich (FOR) w porównaniu do innych testów prenatalnych

Podejście oparte na SNP w Panoramie zapewnia najwyższą dostępną na rynku czułość dla najczęstszego wykrywania ~ 3Mb 22q11.2 mikrodelecji


panorama test prenatalny mikrodelecje

Oparta na SNP technologia Panorama zapewnia najwyższą dokładność płci płodowej spośród wszystkich NIPT w badaniach walidacyjnychpanorama test prenatalny jako wskaźnik płci płodu streszczenie badań walidacyjnych


Dokładny pomiar frakcji płodu jest niezbędny do uzyskania dokładnych wyników22


Panorama jest jedynym testem NIPT, który zawsze szczegółowo mierzył i raportował frakcję płodu


Metoda SNP firmy Panorama jest złotym standardem w pomiarze frakcji płodu.


Panorama testem jedyny test NIPT, który zawsze szczegółowo mierzy i raportuje frakcję płodu


Zdolność metod liczenia do wykrywania nieprawidłowości spada poniżej 8% frakcji płodu, co może zwiększyć wyniki fałszywie ujemne25,26


Panorama test prenatalny wykrywanie nieprawidłowości płodu

Głębsze sekwencjonowanie w interesujących regionach chromosomowych umożliwia Panoramie utrzymanie wysokiej jakości wyników dla niższych frakcji płodu


Panorama test pomiar frakcji płodu

Panorama vs Veracity


porównanie panorama test i veracity

Laboratoria odpowiadające za test NIPT


porównanie panorama test i i inne testy nipt

Referencje


referencje testu prenatalnego panorama nipt

Referencje


referencje test panorama nipt


Współpraca


Dział handlowy: +48 608 632 472

  Źródło:


  natera panorama test


  Źródło:


  natera panorama test